Thời gian cho gia đình mới. Quý vị đã có được thời gian này.

Through Washington’s Paid Family and Medical Leave program, now you can take time off work to care for those you love and still pay your bills.

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

"Việc dành thời gian không bị gián đoạn cùng với con gái là một trong những quyết định nuôi dạy con tốt nhất của chúng tôi.”
–Serenah Runyan

Get Started Old

Việc nộp đơn đăng ký chương trình Nghỉ phép vì Lý do Gia đinh Có Trả lương không phải là việc khó khăn. Có các tổ chức cộng đồng ở đây để giải đáp các thắc mắc của quý vị và giúp quý vị làm đơn xin quyền lợi thông qua Tiểu bang Washington.

 

Chọn khu vực và ngôn ngữ của quý vị để bắt đầu.

Our community-based partners

Community partners are ready to help you get paid time off to care for those you love.

Find a community partner near you

Quận Pierce

 • Asia Pacific Cultural Center (APCC)
 • Children’s Home Society of Washington
 • Greentrike
 • KWA Collaborative (Korean Women’s Association, Answers Counseling, Greater Destiny Church)
 • Step by Step Family Support Center
 • MultiCultural Child Family & Hope Center with Tacoma Recovery Café
 • Multicultural Self Sufficient Movement
 • Tacoma-Pierce County Health Department
 • United Way of Pierce County

Quận Yakima

 • Asian Pacific Islander Coalition-Yakima
 • Easterseals Washington
 • EPIC Early Learning Programs
 • La Casa Hogar
 • Nuestra Casa
 • Opportunities Industrialization Center (OIC)
 • People For People
 • Save the Children
 • United Way of Central Washington
 • West Valley School District
 • Yakima Neighborhood Health Center

Các tổ chức cộng đồng sẵn sàng giúp giải đáp các thắc mắc của quý vị nhưng họ không nhận hoặc từ chối các đơn đăng ký.

“Có được thời gian ở nhà để chăm sóc con mới sinh giống như tôi được ôm bé thêm một chút khi cả thế giới dường như đang dừng lại.”
–Katrina Miranda
10312021-Family.24088